Orre vuesiehtimmieh  aktuelle forestillinger

Aahka

– Tjaetsien mojhtese

Allaq

– dållen gïele

Gïedtine

– gïen dïhte bïegke?

Aarebi vuesiehtimmieh Tidligere forestillinger

Stor-Stina

Stor-Stina

– Den långa lappflickan

Tjidtjie

Tjidtjie

– året var 1995, jeg var seks år og skulle flytte på internat

Plupp

Plupp

– akte joejkespïele, en joikikal

Hjiven Hov, Ylva!

Hjiven Hov, Ylva!

Elsa Laula

Elsa Laula

– kvinnen som sprengte grenser