Orre vuesiehtimmieh  aktuelle forestillinger

Gïele Luvlede

– Stemmer fra øst

Allaq

– Dållen gïele, Ildens stemme

Plakatbilde Giedtine - hvem eier vinden?

Giedtine

– Gïen dïhte Bïegke, hvem eier vinden?

Aarebi vuesiehtimmieh Tidligere forestillinger

Elsa Laula

Elsa Laula

– kvinnen som sprengte grenser