Vuesiehtimmieh Forestillinger

Aahka

– Tjaetsien mojhtese

Allaq

– dållen gïele

Gïedtine

– gïen dïhte bïegke?

Saernieh Nyheter

Bïegke Beahteme

Golken 23.b. 2019 Bådåddjo veeljesovvi Europan kultuvreåejviestaarine 2024 årrodh. Åarjelhsaemien Teatere lij eadtjohke jïh badtjohke…

ALLAQ nominert til Heddapris

Frode Fjellheim og Per Sundin er nominert til årets Heddapris i kategorien Beste Audiovisuelle Design…

Gïele Luvlede- stemmer fra øst til Heddadagene i Oslo

Forestillingen Gïele Luvlvede – stemmer fra øst skal vises under Heddadagene i Oslo på det…

Nytt Styre i ÅST

Under Åarjelsaemien teateret ´s generaforsamling 23.03.2022 ble følgende valgt til styret: Styreleder:       …

Bïegke Biehteme

Den 23. oktober i 2019 ble Bodø valgt til å være Europas kulturhovedstad i 2024….

Kristin Regine Solberg ny teatersjef

Styret for Åarjelhsaemien Teatere AS har enstemmig ansatt skuespiller Kristin R. Solberg (53) som ny…

André Wallan Larsen/direktør for Bodø2024 og teatersjef Cecilia Persson/Åarjelhsaemien Teatere, signerer avtalen.

Signerte avtale med Bodø2024

I etterkant av torsdagens samiske idé-verkstedet i Bodø, signerte Åarjelhsaemien Teatere v. teatersjef Cecilia Persson…

Åarjelhsaemien Teatere er nå en del av den nordnorske kulturavtalen

  https://www.nfk.no/aktuelt/30-ars-kultursamarbeid-sikres.41784.aspx?fbclid=IwAR1U29Y_1RYQurknkFmAu44qG_S0YXCFdM10bwJiP7H86K470jgfzbaheRY  «- Alle institusjonene i avtalen har et selvstendig ansvar for å ivareta den…