Vuesiehtimmieh Forestillinger

Gïedtine

– gïen dïhte bïegke?

Aahka

– Tjaetsien mojhtese

Allaq

– dållen gïele

Saernieh Nyheter

Sàlva/Håndtak nominert til Ibsenprisen 2024

Sálva/ Håndtak av Siri Broch Johansen er nominert til årets Ibsenpris. Urpremiere 6.september, Hålogaland Teater….

Plupp

Plupp “the jojkikal” nominert til teaterpris

Dette sier NRK Sápmi om saken: Svenska Teaterkritikers Förening har nominert oppsetningen Plupp (Estrad norr/Åarjelhsaemien…

”Gåssie lijmeh sámieh” / “När vi var samer” blir granseoverskridene teater

”Gåssie lijmeh sámieh” – Jonssonen Matsen åvduos rájrruoromána teahtere sjaddá ájnalágátje akttasadtjebarguosne rïjkkarájien rastá Gåssie…

Bïegke Beahteme

Golken 23.b. 2019 Bådåddjo veeljesovvi Europan kultuvreåejviestaarine 2024 årrodh. Åarjelhsaemien Teatere lij eadtjohke jïh badtjohke…

ALLAQ nominert til Heddapris

Frode Fjellheim og Per Sundin er nominert til årets Heddapris i kategorien Beste Audiovisuelle Design…

Gïele Luvlede- stemmer fra øst til Heddadagene i Oslo

Forestillingen Gïele Luvlvede – stemmer fra øst skal vises under Heddadagene i Oslo på det…

Nytt Styre i ÅST

Under Åarjelsaemien teateret ´s generaforsamling 23.03.2022 ble følgende valgt til styret: Styreleder:       …

Bïegke Biehteme

Den 23. oktober i 2019 ble Bodø valgt til å være Europas kulturhovedstad i 2024….

Teaterenåejvie Kristin Solberg

Kristin Regine Solberg ny teatersjef

Styret for Åarjelhsaemien Teatere AS har enstemmig ansatt skuespiller Kristin R. Solberg (53) som ny…