Orre vuesiehtimmieh  aktuelle forestillinger

Gïele Luvlede

– Stemmer fra øst

Sálva/Håndtak

Allaq

– Dållen gïele, Ildens stemme

Plakatbilde Giedtine - hvem eier vinden?

Giedtine

– Gïen dïhte Bïegke, hvem eier vinden?

Aarebi vuesiehtimmieh Tidligere forestillinger

Foto: Akvafjell

Akti lij

– det var en gang

SAAJVENIEJTE- SAAJVEJENTA

Transjoik og Quintus

Doajvvo-håp

Staaloe

Staaloe

– å bekjempe kjempene

Stor-Stina

Stor-Stina

– Den långa lappflickan

Tjidtjie

Tjidtjie

– året var 1995, jeg var seks år og skulle flytte på internat

Plupp

Plupp

– akte joejkespïele, en joikikal

Hjiven Hov, Ylva!

Hjiven Hov, Ylva!