Orre vuesiehtimmieh  aktuelle forestillinger

Gïedtine

– gïen dïhte bïegke?

Aahka

– Tjaetsien mojhtese

Allaq

– dållen gïele

Aarebi vuesiehtimmieh Tidligere forestillinger

Gïele Luvlede

– Stemmer fra øst

Sálva/Håndtak

Allaq

– Dållen gïele, Ildens stemme

Foto: Akvafjell

Akti lij

– det var en gang

SAAJVENIEJTE- SAAJVEJENTA

Transjoik og Quintus

Doajvvo-håp

Plakatbilde Giedtine - hvem eier vinden?

Giedtine

– Gïen dïhte Bïegke, hvem eier vinden?

Staaloe

Staaloe

– å bekjempe kjempene