01. mars 2024

Sàlva/Håndtak nominert til Ibsenprisen 2024

Sálva/ Håndtak av Siri Broch Johansen er nominert til årets Ibsenpris.

Urpremiere 6.september, Hålogaland Teater.

Forestillingen er en samproduksjon mellom Åarjelhsaemien teatere, Bjørn Film&Story og Hålogaland teater.

Salva Håndtak av Siri Broch Johansen er en viktig tekst om språktap, om det samiske i møte med det norske, og om to mennesker som strever med å finne frem til hverandre gjennom et språk som går i oppløsning mellom dem. HUN har kommet til bygda for å være lærer, men avslører for HAN at hun forsker på språk og språkbytte og dermed også på HAN. Teksten er politisk, og skildrer klassetilhørighet og sosiale forskjeller uten å bli sentimental, stereotypisk eller overforklarende. Fra utsiden er det relasjonsdramaet og en intrikat kjærlighetshistorie som driver teksten frem, fra innsiden er det meningstapet og det språklige sammenbruddet som driver forholdet fra skanse til skanse helt til det til slutt går i oppløsning. Det er en tekst som ikke bare beskriver språkets makt og hvordan manglende mentalisering og forestillingsevne gjør oss til offer for eksotisering og misforståelser, men som klarer å etablere språket som metafor for noe større. En viktig tekst om undertrykkelsen av det samiske språket, men samtidig en sosialrealistisk og universell tekst om tap og kjærlighet.

DAH MAH MEATAN medvirkende
Regissør: Mette Brantzeg
Dramatiker : Juho-Sire/Siri Broch Johansen
Komponist og musiker: Anders Rimpi
Skuespiller: Kristin Solberg
Skuespiller: Stein Bjørn
Dramaturg: Morten Kjerstad
Scenemester: Paul van der Zouwe
Lysmester: Øystein Heitmann
Lydtekniker: Fredrik Samba Nike Einevoll
Kostymeansvarlig: Liv Henriksen
Påkleder: Ellen Tyldum Skogen

 

Den nasjonale Ibsenprisen er landets eneste dramatikkpris. Den ble opprettet av Skien kommune og delt ut første gang i 1986. Prisen er på 150 000 kroner og en statuett laget av Nina Sundbye. Ibsenprisen deles årlig ut til en dramatisk tekst som har hatt urpremiere eller norgespremiere ved et profesjonelt norsk teater i løpet av foregående kalenderår. Vinneren blir offentliggjort under en et arrangement i regi av Sølvåren, Ibsen formidlingssenter, onsdag 20.mars kl. 19.00 på Ibsenhuset i Skien.

Les mer her: 

https://skien.kommune.no/kultur-idrett-og-frivillighet/kultur/henrik-ibsen/nyhet/nominerte-til-ibsenprisen/?fbclid=IwAR1Ol5MXP6Yu4cb9yzhTOpy6ND8W8HdVPhlk96t_HvaUlFNDaKpze9Q24yU