Sàlva/Håndtak nominert til Ibsenprisen 2024

Sálva/ Håndtak av Siri Broch Johansen er nominert til årets Ibsenpris. Urpremiere 6.september, Hålogaland Teater. Forestillingen er en samproduksjon mellom Åarjelhsaemien teatere, Bjørn Film&Story og Hålogaland teater. Salva Håndtak av Siri Broch Johansen er en viktig tekst om språktap, om det samiske i møte med det norske, og om to mennesker som strever med å…

Les mer

”Gåssie lijmeh sámieh” / “När vi var samer” blir granseoverskridene teater

”Gåssie lijmeh sámieh” – Jonssonen Matsen åvduos rájrruoromána teahtere sjaddá ájnalágátje akttasadtjebarguosne rïjkkarájien rastá Gåssie Jonssonen Matsen áhtjájjá jábmá die fuölkkie vuastas bálien dab måskuoke jah biähtuotum skáhpuob rahppá juhkka leä intán ståbuosne gåvnname. Dan sissnie leäh miärkanvïhttanisgirjjie, prievvie sámienfugddaste Västerbottesne jah gåvvah rárkuovijste. Die bïjkuotuvva ahttie Mats båhtá lüvletjemádduoste Málágen dáhvuosne. Man dehte lij…

Les mer

Gïele Luvlede- stemmer fra øst til Heddadagene i Oslo

Forestillingen Gïele Luvlvede – stemmer fra øst skal vises under Heddadagene i Oslo på det Norske teatret 11.juni. Manuse/ Manus: Camilla Drege Arntsen, Ekaterina Bespalova jïh Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell   Bïhkedæjja/ Regissør: Camilla Drege Arntsen jïh Ekaterina Bespalova   Artistide/ Artist:  Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell Artistide/ Artist digitalt: Dasha B.

Les mer

Nytt Styre i ÅST

Under Åarjelsaemien teateret ´s generaforsamling 23.03.2022 ble følgende valgt til styret: Styreleder:        Siri Gaski, Måefie / Mo i Rana  (Saemiedigkie / Sametinget).   Vara: Rune Fjellheim, Kárášjohka Styremedlem: Nina Badendyck, Bådåddjo /Bodø (Nordlaanten fylkentjïlte / Nordland fylkeskommune) Vara: Beate Kristin Skogsholm, Sandnessjøen Styremedlem: Jarl-Stian Johannson, Måefie / Mo i Rana (Rana Kommune)…

Les mer

Kristin Regine Solberg ny teatersjef

Teaterenåejvie Kristin Solberg

Styret for Åarjelhsaemien Teatere AS har enstemmig ansatt skuespiller Kristin R. Solberg (53) som ny teatersjef på Åarjelhsaemien Teatere fra 1. april 2022. Solberg overtar teatersjefstillingen etter Cecilia Persson, som fratrer etter to 4-års åremålsperioder. Kristin Solberg har bachelor i samisk språk og litteratur, og en pågående master i Indigenous Studies (Urfolksstudier).Hun har jobbet med samisk…

Les mer

Signerte avtale med Bodø2024

André Wallan Larsen/direktør for Bodø2024 og teatersjef Cecilia Persson/Åarjelhsaemien Teatere, signerer avtalen.

I etterkant av torsdagens samiske idé-verkstedet i Bodø, signerte Åarjelhsaemien Teatere v. teatersjef Cecilia Persson et samarbeidsavtale med Bodø2024 v. administrerende direktør André Wallan Larsen. Avtalen skal sikker fremdrift i prosjektet Biegke Biehteme -vindens svik- en mytisk betraktelse i tre deler på hvordan storsamfunnets grønne skift påvirker samefolkets livsvilkår.            …

Les mer