05. januar 2022

Kristin Regine Solberg ny teatersjef

Styret for Åarjelhsaemien Teatere AS har enstemmig ansatt skuespiller Kristin R. Solberg (53) som ny teatersjef på Åarjelhsaemien Teatere fra 1. april 2022. Solberg overtar teatersjefstillingen etter Cecilia Persson, som fratrer etter to 4-års åremålsperioder.
Kristin Solberg har bachelor i samisk språk og litteratur, og en pågående master i Indigenous Studies (Urfolksstudier).Hun har jobbet med samisk scenekunst, kultur og språk i flere tiår. Hun har god kjennskap til samiske teater og teaterproduksjon, og har et stort nettverk gjennom mange års arbeid i kunst og kulturfeltet. Hun har vært styreleder i Sámi Lávdi, fagorganisasjon for samiske scenekunstnere, og i RadArt som representerer det frie scenekunstfeltet i Nord. Videre har hun også ledet Samerådets kulturutvalg.
Arbeidet med å finne Cecilias etterfølger var særdeles viktig i og med at teatret har en sentral rolle under markering av Europeisk Kulturhovedstad, Bodø2024. Arbeidet og videreføringen av den ordinære teaterdriften skal ivaretas på samme tid som det arbeides med storproduksjon rettet mot 2024. Bodø2024 ivaretas på fulltid av Cecilia Persson når hun nå fratrer som teatersjef. På denne måten sikres god kontinuitet både i teatret og med produksjonene til Bodø2024. Leammuid Biret Ràvdnà, som innehar stilling som produksjonsleder ved teatret, konstitueres i teatersjefstilling 1.1.22-31.3.22.
Bodø2024:
Åarjelhsaemien Teatere har fått i oppdrag å produsere en triologi med samlingsnavnet Biegke Biehteme» for kulturhovedstadsåret i Bodø2024. Produksjonen skal fremføres hver for seg i tre selvstendige teaterstykker, for så å settes sammen til en helhet under åpningen av kulturhovedstadsåret i januar 2024 i Bodø. Hver del av triologien skal fremføres på egen plass i sentrale Bodø, med publikum på vandring mellom hvert spillested.
Det er avtroppende teatersjef Cecilia Persson som er opphav og initiativtaker til prosjektets fremføring, format og kunstneriske konsept.
 
For pressehenvendelser:
Styreleder; Svein Ole Granefjell
Mobil: 41237280