28. august 2021

Signerte avtale med Bodø2024

I etterkant av torsdagens samiske idé-verkstedet i Bodø, signerte Åarjelhsaemien Teatere v. teatersjef Cecilia Persson et samarbeidsavtale med Bodø2024 v. administrerende direktør André Wallan Larsen. Avtalen skal sikker fremdrift i prosjektet Biegke Biehteme -vindens svik- en mytisk betraktelse i tre deler på hvordan storsamfunnets grønne skift påvirker samefolkets livsvilkår.                                                                         Foto: Marie Peyre/Bodø2024

https://www.an.no/5-4-1464310