26. juli 2021

Åarjelhsaemien Teatere er nå en del av den nordnorske kulturavtalen

 

https://www.nfk.no/aktuelt/30-ars-kultursamarbeid-sikres.41784.aspx?fbclid=IwAR1U29Y_1RYQurknkFmAu44qG_S0YXCFdM10bwJiP7H86K470jgfzbaheRY 

«- Alle institusjonene i avtalen har et selvstendig ansvar for å ivareta den samiske dimensjonen innenfor sitt felt. Og jeg gleder meg over at Åarjelhsaemien Teatere / Sydsamisk teater innlemmes i avtalen fra 2024. Det blir spennende å se hvilken effekt dette gir for det sydsamiske språket, sier Saxi.»