07. mars 2021

ELSA LAULA – dihte staalehke nyjsene

Forestillingen om Elsa Laula er et samarbeid mellom Turnéteatret i Trøndelag og Åarjelhsemien Teatere.                         Foto: Banjo Media

Forestillingen Elsa Laula – dihte staalehke nysjene hadde premiere i 2012 og er siden spilt på teaterscener i hele Norden. Forestillingen hadde nypremiere under Tråante 2017 og er nå tilgjengelig som tv-innspilling.                         Du kan se Elsa Laula – dihte staalehke nysjene her fram til 31. juli 2021. God fornøyelse!

Elsa Laula Renberg var drivkraften bak det første landsdekkende samemøte i Trondheim, 6.februar 1917. I 1904 ga hun ut boken «Inför Lif eller Död» hvor hun tok for seg problemstillinger knyttet til alkohol, fattigdom, skoleforhold og retten til land og vann.

Dette er ikke fortellingen om en heltefigur eller martyr, men et portrett av 6-barnsmoren og mennesket bak den politiske sprengkraften. Hun levde selv med konsekvensene av sine valg: I perioder fikk hun myndighetene, deler av den samiske befolkning og sin nærmeste familie mot seg på grunn av sitt arbeid og engasjement for samiske rettigheter, og påfølgende plikter.

100 år etter at Elsa Laula var med og satte samenes rettigheter på agendaen, er kampen like levende: Unge sør-samer frykter for fremtiden, fordi utbyggingen av vindkraft går på bekostning av beiteområder for rein. Sør-samisk er et språk som av Unesco betraktes som alvorlig truet. Samtidig blir også sameskolen i Hattfjelldal truet av nedleggelser, en institusjon som er avgjørende for nettopp bevaring av det samiske språk og kultur. Levekårsundersøkelser viser at gamle fordommer er seiglivet, og fremdeles påvirker hverdagen til den samiske befolkningen.

Heldigvis er våre unge på banen og fortsetter kampen i Elsa Laula og de andre pionerenes ånd.

Forestillingen er støttet av: Sametinget, Nordland Fylkeskommune, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Fritt Ord og Norsk Kulturråd