16. juni 2020

Brennaktuelt teater om samisk foregangskvinne – Digitalt tilgjengelig

Forestillingen Elsa Laula – kvinnen som sprengte grenser, vises nå digitalt på Heddadagenes digitale scene.

Du kan se forestillingen her fram til 31. juli: https://vimeo.com/71794689

Bureie Båeteme/ Vær velkommen!

 

Elsa Laula Renberg var med og stiftet verdens første sameforening i Sverige i 1904, og var drivkraften bak det første landsdekkende samemøtet i Trondheim 6.februar 1917. I 1904 ga hun ut boken «Inför Lif eller Död» hvor hun tok for seg problemstillinger knyttet til alkohol, fattigdom, skoleforhold og retten til land og vann.

Dette er ikke fortellingen om en heltefigur eller martyr, men et portrett av 6-barnsmoren og mennesket bak den politiske sprengkraften. Hun levde selv med konsekvensene av sine valg: I perioder fikk hun myndighetene, deler av den samiske befolkning og sin nærmeste familie mot seg på grunn av sitt arbeid og engasjement for samiske rettigheter, og påfølgende plikter.

Les mer om forestillingen og medvirkende under fanen Vuesiehtimmieh/forestillinger